POKÉMON 嘉年華 – 食同玩 eatnplay.hk
 POKÉMON 嘉年華

POKÉMON 嘉年華

「Pokémon嘉年華」將會喺5月1日至6月10日於銅鑼灣時代廣場舉行,活動有多個Pokémon遊戲攤位、電子遊戲、儲印仔、1:1立體Pikachu拍照區等等,仲有大家最期待嘅Pikachu見面會同Pikachu跳舞表演! 中意Pokémon嘅朋友今個夏天就唔好錯過呢個活動,仲有一大班Pikachu陪你一齊玩。

Pokémon遊戲館 – 認定你是朋友
打開心中的愛,便能用盡力量 GET!Pokémon訓練員請集合能量,來挑戰6款不同的Pokémon遊戲,包括〈幸運拉到寶〉、〈森夜捉迷藏〉、〈暗黑影子球〉、〈拯救水彩球〉、〈十萬伏特電擊〉、〈小火球攻擊〉! 完成遊戲即有機會獲得Pokémon貼紙(每日不同的)! 館內還有電子遊戲區,可玩到最新的Pokémon電子遊戲。
首3款遊戲1/5-20/5; 另外3款遊戲21/5-10/6。

 

Pikachu十萬伏特 全力爆發
在鐘樓旁,一隻5米高的Pikachu將在那裡歡迎你 !行到大電視螢幕底,你會見到一片Pikachu森林,將會有4隻1:1立體Pikachu出現! 小心被可愛的Pikachu電親!

 

Pikachu見面會和跳舞派對,一起 Pika pika!
Pikachu將會在5月5日至20日,6天的週末來和大家見面,共18場的Pikachu見面會,讓粉絲近距離接觸合照! 而在5月26日至6月10日,6天的週末裡,大家可參與6隻Pikachu的跳舞派對,一起Pika pika!

 

儲印仔! Ready Go Go! Ready Ready Go!
Pokémon蓋印站設於時代廣場不同樓層,訓練員於活動期間可收集20款不同的Pokémon印仔,完成指定的任務,即可獲得6款特別版的蓋印。Pokémon訓練員不容錯過!
訓練員的印章任務:
完成以下每一項任務並出示給工作人員,即可獲得特別印章一個。
A) 於Pokémon 蓋印站集齊第一階段的10款印章。
B) 於Pokémon 蓋印站集齊第二階段的10款印章。
C) 一個你在Pokémon 遊戲館內完成的攤位遊戲後獲得的貼紙。
D) 與5米高的pikachu 合照。
E) 與4隻1米高的pikachu 合照。
F) 以上5個任務印章。
換領特別版貼紙:如在時代廣場Pokémon carnival 的印仔卡上齊集所有印章即可換領特別版貼紙一張。印仔卡可於Pokémon 遊戲館內向工作人員領取,每日數量有限,送完即止。
Pokémon 蓋印仔設於:時代廣場地面4樓至12樓 ; 特別章蓋印地點:Pokémon 遊戲館內
時間:上午10時至晚上10時
第一階段:2018年5月1至20日 ; 第二階段:2018年5月21日至6月10日

香港時代廣場「Pokémon嘉年華」
日期:2018年5月1日至6月10日
時間:早上10時至晚上10時
地點:香港銅鑼灣 時代廣場 露天廣場

Pikachu見面會
日期:2018年5月5、6、12、13、19、20日
時間:下午3時、4時45分、6時 (每次20分鐘)

6隻Pikachu跳舞派對
日期:2018年5 月26、27日及6月2、3、9、10日
時間:下午3時、4時45分、6時 (每次20分鐘)

可能也喜歡

一個只講食同玩嘅娛樂平台